کانون ادبی آب و آینه
کانون تئاتر و هنرهای نمایشی
کانون فیلم و عکس
کانون قرآن، عترت و مهدویت
کانون هلال احمر
ردیف لوگو نام مجموعه
1 کانون ادبی آب و آینه مشاهده جزئیات
2 کانون تئاتر و هنرهای نمایشی مشاهده جزئیات
3 کانون فیلم و عکس مشاهده جزئیات
4 کانون قرآن، عترت و مهدویت مشاهده جزئیات
5 کانون هلال احمر مشاهده جزئیات

انجمن اسلامی دانشجویان
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل
انجمن دانشجویان مطالبه گر آرمان
بسیج دانشجویی
ردیف لوگو نام مجموعه
1 انجمن اسلامی دانشجویان مشاهده جزئیات
2 انجمن اسلامی دانشجویان مستقل مشاهده جزئیات
3 انجمن دانشجویان مطالبه گر آرمان مشاهده جزئیات
4 بسیج دانشجویی مشاهده جزئیات

انجمن علمی رباتیک
انجمن علمی شبکه
انجمن علمی علوم مهندسی
انجمن علمی فیزیک مهندسی
انجمن علمی کامپیوتر
انجمن علمی مهندسی برق(گرایش قدرت)
انجمن علمی مهندسی راه آهن
انجمن علمی مهندسی شیمی
انجمن علمی مهندسی صنایع
انجمن علمی مهندسی عمران
انجمن علمی مهندسی مکانیک
ردیف لوگو نام مجموعه
1 انجمن علمی رباتیک مشاهده جزئیات
2 انجمن علمی شبکه مشاهده جزئیات
3 انجمن علمی علوم مهندسی مشاهده جزئیات
4 انجمن علمی فیزیک مهندسی مشاهده جزئیات
5 انجمن علمی کامپیوتر مشاهده جزئیات
6 انجمن علمی مهندسی برق(گرایش قدرت) مشاهده جزئیات
7 انجمن علمی مهندسی راه آهن مشاهده جزئیات
8 انجمن علمی مهندسی شیمی مشاهده جزئیات
9 انجمن علمی مهندسی صنایع مشاهده جزئیات
10 انجمن علمی مهندسی عمران مشاهده جزئیات
11 انجمن علمی مهندسی مکانیک مشاهده جزئیات

اندیشه نو
آرتیمان
باختران
تفکر جاوید
خبرنامه الکترونیکی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
دختر طلایی
درانتظار آفتاب
دیده بان
سی و هفت
شمس العماره
شیمی تایمز
صفر و یک
فرهنگ نوین
کاغذ اخبار
کنترل پروژه
نیروانا
یاریگران
ردیف لوگو نام مجموعه
1 ارغوان مشاهده جزئیات
2 ارمغان مشاهده جزئیات
3 امال مشاهده جزئیات
4 امید مشاهده جزئیات
5 اندیشه نو مشاهده جزئیات
6 آرتیمان مشاهده جزئیات
7 آرمان مشاهده جزئیات
8 آفاق مشاهده جزئیات
9 آفتاب مشاهده جزئیات
10 آوا مشاهده جزئیات
11 آینه مشاهده جزئیات
12 باختران مشاهده جزئیات
13 باربد مشاهده جزئیات
14 بارکد مشاهده جزئیات
15 بیگ بنگ مشاهده جزئیات
16 پرنیا مشاهده جزئیات
17 تعهد مشاهده جزئیات
18 تفکر جاوید مشاهده جزئیات
19 تونل مشاهده جزئیات
20 چکمه مشاهده جزئیات
21 خبرنامه الکترونیکی دانشگاه صنعتی کرمانشاه مشاهده جزئیات
22 خط خطی مشاهده جزئیات
23 دال مشاهده جزئیات
24 دختر طلایی مشاهده جزئیات
25 درانتظار آفتاب مشاهده جزئیات
26 دیده بان مشاهده جزئیات
27 روشن مشاهده جزئیات
28 رها مشاهده جزئیات
29 ژیوار مشاهده جزئیات
30 سایه مشاهده جزئیات
31 سپیدار مشاهده جزئیات
32 سی و هفت مشاهده جزئیات
33 سیمرغ مشاهده جزئیات
34 شمس العماره مشاهده جزئیات
35 شیمی تایمز مشاهده جزئیات
36 صار مشاهده جزئیات
37 صریر مشاهده جزئیات
38 صفر و یک مشاهده جزئیات
39 صندلی مشاهده جزئیات
40 صنعت مشاهده جزئیات
41 صنعت مشاهده جزئیات
42 صهند مشاهده جزئیات
43 طلوع مشاهده جزئیات
44 عارف مشاهده جزئیات
45 عدل مشاهده جزئیات
46 فراز مشاهده جزئیات
47 فروغ مشاهده جزئیات
48 فرهنگ مشاهده جزئیات
49 فرهنگ نوین مشاهده جزئیات
50 ققنوس مشاهده جزئیات
51 قلم مشاهده جزئیات
52 کاغذ اخبار مشاهده جزئیات
53 کلاغ مشاهده جزئیات
54 کنترل پروژه مشاهده جزئیات
55 کویر مشاهده جزئیات
56 کیان مشاهده جزئیات
57 لغت مشاهده جزئیات
58 لیان مشاهده جزئیات
59 ماهور مشاهده جزئیات
60 مترسک مشاهده جزئیات
61 ممنوعه مشاهده جزئیات
62 نهال مشاهده جزئیات
63 نیروانا مشاهده جزئیات
64 نیکان مشاهده جزئیات
65 نیما مشاهده جزئیات
66 هلیکس مشاهده جزئیات
67 همایون مشاهده جزئیات
68 یاریگران مشاهده جزئیات

حوزه فرهنگی
ردیف لوگو نام مجموعه
1 حوزه فرهنگی مشاهده جزئیات

شورای صنفی خوابگاه دخترانه شهید مفتح و شمیم
شورای صنفی خوابگاه زاگرس1
شورای صنفی خوابگاه زاگرس2
شورای صنفی دانشکده انرژی
شورای صنفی دانشکده فناوری اطلاعات
شورای صنفی دانشکده مدیریت مهندسی
شورای صنفی دانشکده مهندسی
ردیف لوگو نام مجموعه
1 شورای صنفی خوابگاه دخترانه شهید مفتح و شمیم مشاهده جزئیات
2 شورای صنفی خوابگاه زاگرس1 مشاهده جزئیات
3 شورای صنفی خوابگاه زاگرس2 مشاهده جزئیات
4 شورای صنفی دانشکده انرژی مشاهده جزئیات
5 شورای صنفی دانشکده فناوری اطلاعات مشاهده جزئیات
6 شورای صنفی دانشکده مدیریت مهندسی مشاهده جزئیات
7 شورای صنفی دانشکده مهندسی مشاهده جزئیات