محمدمهدي شيرولي پور
دبیر

تریبون آزاد انجمن اسلامی دانشجویان
تریبون آزاد


انجمن اسلامی دانشجویان
دوشنبه , 05 آبان 1399
محمدمهدي شيرولي پور
null
null


انجمن اسلامی دانشجویان
جمعه , 14 آذر 1399
محمدمهدي شيرولي پور
انتخابات شورای مرکزی انجمن دور دوم
بسمه تعالی . انتخابات دور دوم انجمن اسلامی در روز جمعه 14 آذر با حضور اعضای فعال در سامانه فرهنگی انجام شد.


انجمن اسلامی دانشجویان
چهارشنبه , 05 آذر 1399
حميد كياني سلمي
انتخابات
انتخابات به دور دوم کشیده شد


انجمن اسلامی دانشجویان
چهارشنبه , 05 آذر 1399
حميد كياني سلمي
انتخابات
انتخابات به دور دوم کشیده شد


انجمن اسلامی دانشجویان
چهارشنبه , 20 آذر 1398
حميد كياني سلمي
معارفه انجمن
در این جلسه برخی فعالیت های سابق انجمن شرح داده شد. همچنین دیدگاه سیاسی و اجتماعی انجمن تشریح گردید. در این جلسه تشکیلات انجمن و نحوه فعالیت در آن نیز تشریح گردید


انجمن اسلامی دانشجویان
ﺳﻪشنبه , 19 آذر 1398
حميد كياني سلمي
مجمع عمومی
مجمع به حد نصاب نرسید با این حال در رابطه با اصلاح برخی بند های اساسنامه بحث شد.


انجمن اسلامی دانشجویان
چهارشنبه , 06 آذر 1398
حميد كياني سلمي
نشست فرهنگ و سیاست
در این جلسه با دعوت از فعالین فرهنگی در رابطه با هدفمند شدن فعالیت های فرهنگی به جهت دریافت بازخورد مناسب اجتماعی بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.


انجمن اسلامی دانشجویان
دوشنبه , 18 آذر 1398
حميد كياني سلمي
حقوق نشریات دانشگاهی
در این جلسه حقوق نشریات دانشگاهی برای فعالین نشریاتی تشریح گردید.


انجمن اسلامی دانشجویان
یکشنبه , 17 آذر 1398
حميد كياني سلمي
کارگاه توجیهی حقوق دانشجویی
در این جلسه حقوق آموزشی، فرهنگی و سیاسی دانشجویان تشریح گردید.


انجمن اسلامی دانشجویان
شنبه , 16 آذر 1398
حميد كياني سلمي
کارگاه توجیهی حقوق دانشجویی
در این چلسه حقوق آموزشی، فرهنگی و سیاسی دانشجویان تشریح گردید


انجمن اسلامی دانشجویان
ﺳﻪشنبه , 23 مهر 1398
حميد كياني سلمي
حقوق نشریات دانشگاهی
در این جلسه که در روز سه شنبه 23 مهر از ساعت 11:30 الی 13:30 برگزار گردید به تشریح حقوق نشریات دانشگاهی پرداخته شد.


انجمن اسلامی دانشجویان
چهارشنبه , 24 مهر 1398
حميد كياني سلمي
کارگاه توجیهی حقوق دانشجویی
کارگاه حقوق دانشجویی به منظور آشنایی دانشجویان با حقوق خود در روز چهارشنبه 24 مهر 98 از ساعت 11:30 الی 13:30 برگزار شد. (در زمان اذان به مدت بیست دقیقه برنامه متوقف گردید) در این جلسه به تشریح حقوق اساسی دانشجویان ( آموزشی، علمی، فرهنگی و انضباطی) و پاسخ به پرسش های دانشجویان پرداخته شد.


انجمن اسلامی دانشجویان
ﺳﻪشنبه , 25 تیر 1398
Shillin Taak
برگزاری کارگاه فتوشاپ
فعالیت‌های پیشین


انجمن اسلامی دانشجویان
یکشنبه , 08 اردیبهشت 1398
Shillin Taak
برگزاری انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان
فعالیت‌های پیشین


انجمن اسلامی دانشجویان
یکشنبه , 14 مهر 1398
حميد كياني سلمي
تریبون آزاد ورود خانم ها به استادیوم
در این تریبون که به تاريخ 14 مهر از ساعت 12:30 الي 13:30 در محل لابی دانشکده فناوری اطلاعات برگزار شد دانشجویان به صورت موافق و مخالف به بیان نظرات پرداختند.