سیروس همتی
استاد راهنما

اميرحسين كاظمي اسفه
دبیر

پارسا ملكي كنگرباني
شورای مرکزی

پارسا محمدي كاني سواران
شورای مرکزی

محمد مظفري
شورای مرکزی

پارسا صمدي
شورای مرکزیانجمن علمی مهندسی برق(گرایش قدرت)
شنبه , 01 خرداد 1400
محمدپارسا صادقي يگانه
پایتون مقدماتی با رویکرد علم داده
این دوره با تدریس مهندس سجاد حیدریان و با همکاری تعدادی از انجمن های علمی دانشگاه کردستان برگزار گردید. دانشجویان در این دوره با اصول اولیه پایتون و آنچه به صورت اولیه برای کار در داده کاوی و علم داده نیازمندند آشنا شدند و در انتها دو ساعت حل تمرین نیز برای دانشجویان انجام شد.


انجمن علمی مهندسی برق(گرایش قدرت)
یکشنبه , 22 فروردین 1400
محمدپارسا صادقي يگانه
ثبت لوگوی جدید انجمن علمی برق
با توجه به موافقت کمیته حمایت و نظارت بر انجمن های علمی دانشگاه، لوگوی انجمن علمی مهندسی برق بدین شکل تغییر یافت.


انجمن علمی مهندسی برق(گرایش قدرت)
ﺳﻪشنبه , 05 اسفند 1399
محمدپارسا صادقي يگانه
بازدید از دیسپاچینگ شرکت توزیع برق استان کرمانشاه
با توجه به شرایط پیش آمدی ناشی از شرایط پاندمی کرونا، بازدید مذکور برگزار نشد.


انجمن علمی مهندسی برق(گرایش قدرت)
ﺳﻪشنبه , 05 اسفند 1399
محمدپارسا صادقي يگانه
بازدید از کارخانه ایران ترانسفو زنجان
با توجه به شرایط پیش آمده پاندمی کرونا در کشور، بازدید مذکور برگزار نگردید.


انجمن علمی مهندسی برق(گرایش قدرت)
ﺳﻪشنبه , 05 اسفند 1399
محمدپارسا صادقي يگانه
آموزش طراحی پیشرفته الکترونیک
با توجه به شرایط پیش آمده پاندمی کرونا در کشور، دوره مذکور برگزار نگردید.


انجمن علمی مهندسی برق(گرایش قدرت)
ﺳﻪشنبه , 10 اردیبهشت 1398
Shillin Taak
برگزاری همایش با عنوان انرژی خورشیدی
فعالیت‌های پیشین