اطلاع رسانی وبینارهای دانشگاه تهران و صنعتی شریف برای حضور کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه ها

یکشنبه, 27 تیر 00


برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید.

https://polink.kut.ac.ir/Documents/Forms/642f5af75c8d4f09831c207a45704db6.pdf