اطلاع رسانی دومین همایش مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی علم و فناوری و فضای سایبر در ایران

دوشنبه, 06 اردیبهشت 00


اطلاع رسانی دومین همایش مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی علم و فناوری و فضای سایبر در ایران

 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

 

https://polink.kut.ac.ir/Documents/Forms/0d55eb13110a49d9b4ff0524f5de4933.pdf