اطلاعیه

دوشنبه, 30 فروردین 00


اطلاع رسانی سامانه نجم (نظام جمع سپاری دبیرخانه مجمع)

 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید.

http://polink.kut.ac.ir/Documents/Forms/1d64d92842524e3e9d43c26aebab9406.pdf