تمدید مهلت مسابقه ملی - دانشجویی 1400

دوشنبه, 30 فروردین 00


تمدید مهلت ارسال آثار دانشجویان جهت شرکت در مسابقه ملی - دانشجویی 1400 (#دانشجو_کرونا_نوروز) تا تاریخ دهم اردیبهشت ماه سال جاری

 

جهت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید.

 

http://polink.kut.ac.ir/Documents/Forms/cd545ecf64464553b814f3e99ca240c7.pdf