انتصاب دکتر محسن صمیمی به عنوان سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی کرمانشاه - پلینک

انتصاب دکتر محسن صمیمی به عنوان سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی کرمانشاه


چهارشنبه, 21 اردیبهشت 1401 132

بنابراین گزارش، در این حکم آمده است:

 

جناب آقای دکتر محسن صمیمی


    با احترام، نظر به تخصص، تجربه و تعهد جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان "سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه" منصوب می­ گردید.

 

گفتنی است؛ دکتر علی رضا دودمان تیپی، ریاست دانشگاه، ضمن آرزوی موفقیت برای دکتر محسن صمیمی، از تلاش و زحمات ارزشمند و صادقانه دکتر حامد رشیدی طی دوره تصدی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه که منجر به پیشبرد اهداف امور دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی کرمانشاه گردید، تقدیر نمود.