انتصاب دکتر حامد رشیدی به عنوان معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی کرمانشاه - پلینک

انتصاب دکتر حامد رشیدی به عنوان معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی کرمانشاه


شنبه, 21 فروردین 1400 198

بنابراین  گزارش؛ در این حکم آمده است:

 جناب آقای دکتر حامد رشیدی

 احتراماً، با عنایت به تخصص، تعهد و تجارب جنابعالی در عرصه های دانشجویی و فرهنگی به موجب این ابلاغ به مدت ۲ سال به عنوان" معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه" منصوب می شوید.

ضمن تبریک به ایشان، امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام وظایف و امور محوله موفق و موید باشند.

گفتنی است؛ دکتر اختری، رئیس دانشگاه، ضمن آرزوی موفقیت برای دکتر حامد رشیدی، از تلاش و زحمات ارزشمند و صادقانه دکتر مجید محدثی، طی دوره تصدی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه که منجر به پیشبرد اهداف دانشگاه صنعتی کرمانشاه گردید، تقدیر نمود.