بازنگری در شیوه نامه برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی

ﺳﻪشنبه, 16 مهر 98


به اطلاع کلیه فعالین نشریات دانشگاهی می رساند، نظر به مصوبه جلسه شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی در خصوص بازنگری در شیوه نامه برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی در کمیته های ناظر بر نشریات دانشگاه ها،خواهشمند است نقطه نظرات اصلاحی خود را بصورت مکتوب تا تاریخ 98/07/17 به مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارائه نمایید.