کانون ادبی آب و آینه
کانون فیلم و عکس
کانون هلال احمر
کانون قرآن، عترت و مهدویت
کانون مطالعات فرهنگی ژیوار
کانون تئاتر و هنرهای نمایشی

انجمن اسلامی دانشجویان
انجمن دانشجویان مطالبه گر آرمان
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل
بسیج دانشجویی

انجمن علمی مهندسی صنایع
انجمن علمی مهندسی عمران
انجمن علمی مهندسی کامپیوتر
انجمن علمی رباتیک
انجمن علمی شبکه
انجمن علمی مهندسی برق
انجمن علمی مهندسی مکانیک
انجمن علمی مهندسی راه آهن
انجمن علمی مهندسی شیمی
انجمن علمی فیزیک مهندسی
انجمن علمی علوم مهندسی

یاریگران
شیمی تایمز
کاغذ اخبار
دیده بان
صفر و یک
شمس العماره
اندیشه نو
درانتظار آفتاب
آرتیمان
فرهنگ نوین
نیروانا
کنترل پروژه
تفکر جاوید
دختر طلایی
سی و هفت
باختران
خبرنامه الکترونیکی دانشگاه صنعتی کرمانشاه

حوزه فرهنگی