فراخوان مسابقه ملی عکس سیلاب

چهارشنبه, 20 شهریور 98


اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می کند.

مسابقه ملی عکس سیلاب

آخرین مهلت ارسال آثار 15 مهرماه 98