فراخوان رویداد ایده پردازی انتخابات ریاست جمهوری

دوشنبه, 06 اردیبهشت 00


 

حهت دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

https://polink.kut.ac.ir/Documents/Forms/cd0cb1a9e827429c8e312863b5670fe0.pdf