فراخوان هشتمین جشنواره ملی رویش

ﺳﻪشنبه, 24 تیر 99


هشتمین جشنواره ملی رویش

ویژه دستاوردها و توانمندیهای کانونهای فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشگاههای سراسر کشور

مهلت ارسال آثار توسط کارشناس کانونها: 31 تیرماه 99

(فقط آثار برگزیده دانشگاهی می توانند در بخش ملی شرکت نمایند.)

 

زمان برگزاری جشنواره:  مرداد ماه سال 1399 به صورت برخط (مجازی)

 

دستورالعمل اجرایی هشتمین جشنواره ملی رویش:

http://polink.kut.ac.ir/Documents/Forms/e193beb3abe44516907ea7011ef8106e.pdf

 

مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه