تمدید جشنواره فرهنگی هنری دانشگاهیان2

دوشنبه, 16 تیر 99


 

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تمدید چهارمین مرحله پویش «زندگی، دست یاریگر توست» با عنوان جشنواره «ادبی، فرهنگی و هنری دانشگاهیان» تا ۲۵ مردادماه ۹۹ خبر داد.

❇️آدرس دبیرخانه ارسال اثار؛

✅بخش ادبی(شعر، داستان، نثر ادبی، دل نوشته، طنز)  دانشگاه مازندران
 farhangi@umz.ac.ir

✅بخش هنرهای تجسمی(گرافیک، نقاشی، طراحی، عکس، خوشنویسی)  دانشگاه شهر کرد
 farhangifestival.sku.ac.ir

✅بخش فیلم و هنرهای نمایشی(فیلم کوتاه،  فیلم نامه، تئاتر، نمایشنامه، استند آپ کمدی و...)  دانشگاه شهید چمران
  farhangi.scu.ac.ir

✅بخش هنرهای آوایی(موسیقی اصیل ایرانی، سرود، نواهای محلی فردی و گروهی)  دانشگاه کردستان
 farhangi.uok.ac.ir

✅بخش خلاقیت و ایده پردازی(ایده شو، کارآفرینی اجتماعی، نوآوری اجتماعی و ایده های استارت آپی)  دانشگاه فردوسی مشهد

farhangi.um.ac.ir