اطلاعیه مهم ثبت نام کلیه فعالیتهای فرهنگی از طریق سامانه

دوشنبه, 06 آبان 98


به اطلاع مدیران مسئول نشریات، دبیران تشکلهای اسلامی، انجمن‌های علمی وکانون‌های فرهنگی و هنری دانشگاه صنعتی کرمانشاه می‌رساند، با توجه به راه اندازی درگاه پرداخت در سامانه جامع فرهنگی دانشگاه، از این پس تمامی برنامه ها و درخواست هایی که در هیات ها و کمیته های تخصصی دانشگاه مجوز گرفته باشند و نیاز به ثبت نام (چه رایگان و چه غیررایگان) دارند، حتما بایستی فرآیند ثبت نام از طریق این درگاه در سامانه انجام شود. جهت ایجاد فرم ثبت نام در سامانه و کسب اطلاعات تکمیلی به کارشناسهای فرهنگی مرتبط با مجموعه فرهنگی خود مراجعه و اقدام به ایجاد فرم ثبت نام نمایید. با تشکر مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه