اطلاعیه نحوه چگونگی فراخوان و اطلاع رسانی و ثبت گزارش در سامانه جامع مدیریت فرهنگی

پنجشنبه, 11 مهر 98


به نام خالق هستی

 دبیران محترم انجمنهای علمی، تشکلهای اسلامی و کانونهای فرهنگی و هنری

 
 با سلام، در مورد "فراخوان و اطلاع رسانی" و ثبت "گزارش فعالیتها" در سامانه جامع مدیریت فرهنگی به سه نکته زیر حتما توجه خاص و ویژه داشته باشید: 
 
 1. پس از تایید هر درخواست توسط واحد فرهنگی و قبل از اجرای برنامه تاییدشده، بایستی از طریق کلیک بر روی درخواست تایید شده، و انتخاب گزینه " فراخوان و اطلاع رسانی ها"، آیتمهای مورد نظر و پوستر برنامه بارگذاری گردند. توجه شود که در پوستر تمامی موارد از قبیل زمان و مکان برنامه و احیانا موارد خواسته شده در شورا یا کمیته ای که درخواست بررسی شده و در صفحه درخواست قابل مشاهده می باشد، حتما قید گردد. پس از تایید فراخوان و پوستر توسط واحد فرهنگی، در صفحه اصلی سامانه در بخش " فعالیتهای پیش رو" نمایش داده خواهد شد و به منزله تایید پوستر توسط واحد فرهنگی می باشد و پس از آن امکان نشر پوستر و اطلاع رسانی در فضای مجازی و کانالهای مختلف وجود خواهد داشت. 
 
 2. توجه داشته باشید درصورتیکه برنامه تایید شده قرار است در یک بازه انجام شود، حتما در بخش " تاریخ فعالیت" آخرین روز برنامه قید شود. چون سامانه به طور خودکار با رسیدن به تاریخ فعالیت ثبت شده، فراخوان را از صفحه اصلی حذف خواهد کرد. 
 
 3. ثبت گزارش فعالیتها بایستی حتما بعد از اجرای برنامه با کلیک بر روی درخواست و انتخاب گزینه " گزارش فعالیتها" انجام شود و درصورت تایید واحد فرهنگی در صفحه اصلی سامانه در بخش " فعالیتهای گذشته" قابل مشاهده می باشد. خواهشمند است حتما عکسی از برنامه در این صفحه بارگذاری شود و متن با دقت نوشته شود که قابل بارگذاری در سامانه باشد. از ثبت گزارش قبل از اجرای برنامه بپرهیزید.
 

 با تشکر مهدی احمدی جیردهی 

مدیریت فرهنگی و اجتماعی