اجرای طرح حمایت از سالمندان مادر توسط مدیریت فرهنگی دانشگاه صنعتی کرمانشاه - پلینک

اجرای طرح حمایت از سالمندان مادر توسط مدیریت فرهنگی دانشگاه صنعتی کرمانشاه


دوشنبه, 28 مهر 1399

به گزارش خبرنگار فرهنگی دانشگاه صنعتی کرمانشاه؛ با حمایت ریاست دانشگاه، طرح حمایت از سالمندان مادر شهر کرمانشاه با هدف حمایت و دلجویی از ایشان به همت مدیریت فرهنگی و اجتماعی این دانشگاه اجرا شد.

بنابراین گزارش؛ دکتر عاقل مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، ضمن اشاره به جایگاه ویژه ی سالمندان و نقش اثر گذار آنها در ساختن جامعه، عنوان کرد: سلامت سالمندان و نیازهای بهداشتی و درمانی آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در شرایط کنونی که دنیا از شیوع بیماری ناشناخته و بحران آفرین کرونا رنج می برد، جامعه سالمند بیش از هر قشر دیگری به مراقبت و توجه نیاز دارد. به همین منظور در روز سه شنبه ۲۲ مهر ماه، بسته های میوه با رعایت شرایط بهداشتی تهیه و توسط همکاران این مجموعه به مرکز نگهداری سالمندان مادر شهر کرمانشاه جهت پذیرایی از این عزیزان انتقال یافت اما بدلیل شرایط موجود بیماری کرونا دید و بازدیدی با پدران و مادران عزیز حاضر در آن مرکز صورت نگرفت.

 

 مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه همچنین اضافه کرد: پدران و مادران با سرمایه عظیمی از تجارب ارزنده خود پشتوانه محکمی برای جوانان امروز هستند که می توانند از چراغ هدایت آنان در مسیر دشوار زندگی بهره ها ببرند و ما می دانیم که جوانان دیروز در قبال این ثروت که بهای طراوت دوران شبابشان است، چیزی جز محبت مطالبه نمی کنند.


دکتر عاقل در پایان سخنان خود یادآور شد: ما باید ضمن فراهم ساختن امکانات بهداشتی و درمانی مناسب و مراقبت های ویژه در ارتباط با کنترل بیماری کرونا کرامت این قشر عزیز را ارج نهیم.