حضور فرهیختگان دانشگاه صنعتی کرمانشاه در راهپیمایی با شکوه یوم الله ۲۲ بهمن - پلینک

حضور فرهیختگان دانشگاه صنعتی کرمانشاه در راهپیمایی با شکوه یوم الله ۲۲ بهمن


چهارشنبه, 23 بهمن 1398

...