درباره ما - پلینک

درباره ما

پلینک
پلینک جامع ترین سامانه مدیریتی و سیستم اتوماسیون رویه‌های اداری امور فرهنگی دانشگاه‌های کشور، برای تمامی دانشجویانی که دغدغه‌ای برای فعالیت‌های فوق برنامه‌ی خود دارند، تجربه‌ای لذت‌بخش از اتوماسیون روند اداری به ارمغان می‌آورد. حذف بروکراسی رویه‌های درخواست فعالیت‌ در نهاد‌ها و ثبت جلسات نهاد و انتشار صورتحلسه مربوطه، انتشار پادکست‌ها، اعلامیه‌ها و نشریه‌های مربوط به نهاد‌ها در سامانه و برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک تنها بخشی از ماژول‌های این سامانه هستند.
تیم پشتیبانی این سامانه و شرکت شایلین تاک، امیدوار است که مشارکت هرچه بیشتر شما دانشجویان در بهینه‌سازی این سامانه با نظرات خود، روند بهسازی این سامانه را سرعت بخشید.